Colofon - over deze website

Deze website is gemaakt voor ThinkQuest, een wedstrijd waarbij scholieren educatieve websites maken. Deze website is bedoeld voor leerlingen van het middelbaar onderwijs.

Een educatieve website heeft een bepaald leerdoel. Het leerdoel van deze website is de lezer te informeren over het continent Antarctica. Deze website kan onder andere gebruikt worden bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. De dierenpagina kan van pas komen bij het vak biologie.

Voor deze website hebben we gebruik gemaakt van frames. Hiermee werd het mogelijk om de oranje navigatiebalk altijd bovenaan het scherm te plaatsen waardoor deze snel en eenvoudig te bereiken is.

We raden een minimale resolutie van 800x600 met 16-bit kleuren aan.


Bronvermelding afbeeldingen

Alle overige afbeeldingen: copyright © 2001-2008, team lla171


Bronvermelding teksten

Alle overige teksten: copyright © 2001-2008, team lla171


Bronvermelding QuickTime VR-panorama's


Onze dank gaat uit naar...


Copyright © 2001-2008, team lla171, ThinkQuest Nederland