Dit hoofdstuk afdrukken

Inhoud

  1. De verschuiving van Antarctica
  2. Vervolg


Vervolgafbeelding 2.2.1
Rosszee
(klik voor vergroting)

Finaeus, de maker van de kaart, was bekend met de Rosszee. De Rosszee was namelijk heel gedetailleerd getekend op de kaart. Hapgood ontdekte rivieren en inhammen. Door de komst van de ijslaag zijn de rivieren momenteel gletsjers geworden.afbeelding 2.2.2
Links: kaart van Oronteus Finaeus (hedendaagse projectie), rechts: werkelijke kaart
Zie de overeenkomst!

Men neemt aan dat een onbekende beschaving Antarctica in kaart heeft gebracht tijdens de langdurige ijsvrije tijd die rond 4.000 voor Christus eindigde. Deze gedachte werd benadrukt door onderzoek naar de bodem van de Rosszee in 1949. Het onderzoek wees uit dat er duidelijk verschillende lagen zijn, die de wisselende omstandigheden (eerst ijsvrij, daarna wel ijs) laten zien.

Onderzoekers van het Carnegie Institution in Washington onderzochten ook de bodem en stelden vast dat er zeer waarschijnlijk grote rivieren tot ongeveer zesduizend jaar geleden zijn geweest. Pas rond 4.000 voor Christus werd sediment van gletsjers afgezet in de Rosszee. Daaruit kan men de conclusie trekken dat daarvoor lange tijd een warmer klimaat geheerst heeft, zo schreef Hapgood in 1966.

Als de bovenstaande theorie klopt, lag Antarctica lang geleden ongeveer 3.000 kilometer noordelijker dan nu (de verschuiving heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tussen 14.500 en 12.500 voor Christus). Dan is het zeer zeker mogelijk dat Antarctica inderdaad een subtropisch tot Middellandse Zeeklimaat heeft gekend.

De theorie wordt bevestigd met het volgende: toen grote delen van Noord-Europa en Noord-Amerika door een dikke ijslaag bedekt waren tijdens de laatste ijstijd, was dat niet door één of andere geheimzinnige klimaatsverandering, maar door het feit dat die stukken land dichter bij de noordpool kwamen te liggen dan tegenwoordig het geval is. Rond 15.000 voor Christus begonnen die ijskappen te smelten door verschuiving naar warmere gebieden, waardoor de ijskappen nu verdwenen zijn. De ijstijd werd vervangen door het huidige klimaat dat we nu kennen.

Op dit moment is er ook een ijstijd gaande, namelijk binnen de poolcirkels en in Antarctica, vandaar het extreem koude klimaat. Deze ijstijd wordt veroorzaakt doordat Antarctica momenteel op de zuidpool ligt.
Ga naar het hoofdstukkenoverzicht...